Anders Bigårdar med Biskolan, Unika Biodlingskurser

Biskolan på Anders Bigårdar, vi har mottot:

”Friska Bin och Lönsam Biodling”.

Friska bin:
Sköta biodling praktiskt på sådant sätt, att bin och biodlingen inte utsätts för stora risker under hela biåret. Risker förekommer genom att bin riskeras att ta skada av; miljön, bikupans ombonad och placering, samt sjukdomar hos bin.

Lönsam biodling:
Det ska vara framgång med att ”hålla bin”. Främst med rätt betalning för produktion av honung. Pollinering för Frukt- Bär- och Rapsodlare. Bi för Biodlare. Föreläsningar för företag, skolor, föreningar, om Biodling och biets villkor.

Biskolans Utbildning och Mål – våra Biodlingskurser

”Utbildningen i biodlingens olika nivåer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med bin.

  • Biskolans utbildning ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta bin med utgångspunkt i bins behov och naturliga beteende.
  • Vidare ska utbildningen med Biskolans utbildningsplan, bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar.
  • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med bin. Praktik i Biskolan stärker elevens arbete i bigårdarna.
  • Biskolans utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger sjukdomar hos bin.
  • Utbildningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med bin. ”

Biskolans Unika utbildningar i biodling

Biskolans unika utbildning i biodling, med ambition och mål, elevens gesällbrev, för dej som vill gå alla stegen och bli expert, har vi mottot som alltid i alla biodlingskurser: ”Friska Bin” ha en ”Lönsam Biodling”.

Vi är det enda biodlingsföretaget i Sverige, som kan erbjuda dessa kompletta biodlingskurserna som täcker alla aspekter i biodling.

Biskolan med Anders Bigårdar, Lär Dej Biodling Ordentligt och Redigt

Vill du ha framgång i din biodling, behövs ett engagemang från början, och fullt ut. Ditt engagemang kommer automatiskt med ett deltagande i våra utbildningar.
Vi vet att bra kunskaper genom våra utbildning, yrkesinriktade, gör biodlare trygga i sin biskötsel.
I Biskolans grundläggande utbildningar lär du allt från början och i etapper som hänger ihop. Vi ger teoretisk och praktiska utbildningar vid två till fem tillfällen varje månad. Mycket i Biskolan utbildningar, med tekniker och erfarenheter, gör våra utbildningar speciella. Biskolan Lär Dej Biodling Ordentligt och Redig.

Biskolans Kurser i Biodling uppdelat i två huvudlinjer:

Först har Biskolan sina stora huvudutbildningar:

Den 1 – 3  åriga utbildningen. Sammanlagt 5 olika steg. Teori, praktik och prov.

Fritidsbiodlare 1 år, avancerad biodling

Steg 1 och Steg 2, din fasta grundkurs under nio månader.  Grunderna i biodling och fram till avslut av säsongen, med allt viktigt, för bra biskötsel. Tonvikt friska bin.

Yrkesbiodling 2 år, kvalificerad biodling

Steg 3 och steg 4, nu kvalificerad utbildning inom många områden kring bin och naturen och långsiktig framgångsrik biodling och , sex mån, med allt viktigt för bra biskötsel. Tonvikt lönsam biodling.

Biodlingsföretagare 3 år, expert, biodling och mentorstöd

Steg 5, ett avslutande helt år,  expertutbildning som biodlingsföretagare. Mentorstöd i alla produktionsdetaljer. Nu har vi ambitionen att ge dej ditt Gesällbrev. Tonvikt ett biodlingsföretaget med långsiktig lönsamhet och kunskap i handling.

Se vår sida http://biskolan.com/index.php/biskolans-utbildningar/

Sedan har Biskolan och Allmänna Kurser:

Starta Biodling Utbildning, 5 mån.
Våruppstart av bigård, 3 mån.
Avels- och drottningodling, 3 mån
Honungsproduktion 3 mån
Utökning i bigården 3 mån
Säsongsavslut i bigården, 3 mån
Se vår sida http://biskolan.com/index.php/biskolans-kurser-i-allman-biodling/

Och: Framförallt annat, eleven, Yrkesbiodlaren, Fritidsbiodlaren, ska kunna :
”Självständigt sköta en större biodling.” /Anders J.

Yrkesbiodlare och Entreprenör .

Specialitet och erfarenheter för: Anders Jacobsson, huvudlärare/mentor,
Företagsledning
Utvecklare av IT-system
Analytisk och resultatinriktad
Utbildare med funktionellt resultat
200 + företagskunder

/ Anders Jacobsson  +46 768 46 32 06

epost:  biskolansverige@gmail.com
Biskolan Sverige, en privat Biskola   
Facebook och Anders Bigårdar med Biskolan
Avancerad biodling med  strategi och teknik i lönsamhet, genom erfarenhet och kunskap.

Kontakta Biskolan / Contact Biskolan

Önskar att Bli Biodlare Fritidsbiodlare Yrkesbiodlare Söker information om biodling
Honung Köpa /Beställa Föreläsning Konsultation Utbildning Prisuppgifter/Frågor om våra tjänster Biskötare - ledigt jobb Avläggare ProduktionsSamhälle Paketbin Drottningar (Buckfast) Bimaterial Press / Forksning Yrkesbiodling/vara en Biodlare Din Fråga Leveranstider produkter/tjänster - Din Fråga