Biskolan och Allmänna Kurser

Separata, Allmänna Kurser i Biskolan

Starta Biodling Utbildning, 5 mån.             –> Anmäln kurs: Grundutbildning!

Våruppstart av bigård, 3 mån.                    –> Anmäln kurs: Våruppstart!

Avels- och drottningodling, 3 mån          –> Anmäln  kurs: Avel… !

Honungsproduktion 3 mån                         –> Anmäln kurs: Honungsprod!

Utökning i bigården 3 mån                          –> Anmäln kurs: Utökning…!

Säsongsavslut i bigården, 3 mån              –> Anmäln kurs: Säsongsavslut!

Intresseanmälan, Separata, Allmänna Kurser i Biskolan:

Nästa kursstart:  2018-03-10.