Biskolan med Certifikat

1:a året; Examen/Certifikat i Yrket Biskötare

Biskolan följer bla även, Skolverkets ämne ”Biodling”, 100 poäng. Utbildningen pågår i 9 månader, deltid under ett kalenderår..

2:a året; Examen/Certifikat Yrkesbiodlare, ”Prof. BeeKeeping Manager”

Biskolan följer branschen krav i Yrkesbiodling och efter Hantverksrådet anvisningar. Utbildningen pågår i 10 månader, deltid under ett kalenderår.

3:e året; Mentorstöd Yrkesbiodlare, Ditt Biodlingsföretag

Biskolan ger eleven ett mentorstöd och som är anpassat till dina förutsättningar. En skräddarstyrd inriktning mot ett lönsamt Biodlingsföretag.  Gesällbrev som ambition och mål. Pågår under en biodlingssäsong främst.